gang.jpg

Tarieven

 

Tandheelkunde

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

arrow&v
Code
M/T*
Prestaties
Tarief
I Consultatie en diagnostiek
C11
Periodieke controle
€ 22.91 
C13
Probleemgericht consult
€ 22.91 
C91
Pocketregistratie
€ 36.18 
C92
Parodontiumregistratie
€ 72.35 
C22
Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
€ 22.91 
C28
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt
€ 108.53 
C29
*
Studiemodellen
€ 30.15 
C65
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
€ 60.29 
C80
Mondzorg aan huis
€ 18.09 
C84
Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
€ 48.23 
C85
Weekendbehandeling
€ 22.91 
C86
Avondbehandeling
€ 22.91 
C87
Nachtbehandeling 
€ 22.91 
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
€ 16.88 
X11
Beoordelen kleine röntgenfoto
€ 12.66 
X21
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
€ 72.35 
X22
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
€ 72.35 
X23
Beoordelen kaakoverzichtsfoto
€ 26.53 
X24
Maken en beoordelen schedelfoto
€ 32.56 
X34
Beoordelen schedelfoto
€ 24.12 
X25
Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 204.99 
X26
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 60.29 
III Preventieve mondzorg (M)
M01
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
€ 13.52 
M02
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
€ 13.52 
M03
Gebitsreiniging, per vijf minuten
€ 13.52 
M05
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
€ 27.13 
M32
*/** 
Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
€ 18.09 
M30
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 
€ 6.03 
M40
Fluoridebehandeling
€ 15.07 
M61
*
Mondbeschermer
€ 27.13 
M80
*
Behandeling van witte vlekken, eerste element
€ 52.45 
M81
*
Behandeling van witte vlekken, volgend element
€ 27.94 
IV Verdoving (A)
A10
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
€ 15.07 
A15
Oppervlakte verdoving
€ 7.84 
A20
Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie
kostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10
Introductie roesje (lachgassedatie)
€ 30.15 
B11
 Toediening roesje (lachgassedatie)
€ 30.15 
B12
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
€ 37.38 
VI Vullingen (V)
V71
Eénvlaksvulling amalgaam
€ 25.32 
V72
Tweevlaksvulling amalgaam
€ 40.40 
V73
Drievlaksvulling amalgaam
€ 52.45 
V74
Meervlaksvulling amalgaam
€ 73.56 
V81
Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 37.38 
V82
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 52.45 
V83
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 64.51 
V84
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 85.61 
V91
Eénvlaksvulling composiet
€ 48.23 
V92
Tweevlaksvulling composiet
€ 63.31 
V93
Drievlaksvulling composiet
€ 75.37 
V94
Meervlaksvulling composiet
€ 96.47 
V15
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)
€ 72.35 
V30
Fissuurlak eerste element (sealen)
€ 27.13 
V35
Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)
€ 15.07 
V40
Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
€ 6.03 
V50
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
€ 12.06 
V70
*
Parapulpaire stift
€ 12.06 
V80
*
Wortelkanaalstift
€ 21.10 
V85
*
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
€ 9.04 
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
E01
Wortelkanaalbehandeling consult
€ 22.91 
E02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 42.20 
E03
Consult na tandheelkundig ongeval
€ 33.16 
E60
*
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
€ 48.23 
E04
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
€ 48.84 
E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
€ 108.53 
E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 156.76 
E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€ 204.99 
E17
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
€ 253.23 
E85
Elektronische lengtebepaling
€ 15.07 
E19
Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
€ 18.09 
E66
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 48.23 
E51
Verwijderen van kroon of brug
€ 36.18 
E52
Moeilijke wortelkanaalopening
€ 30.15 
E53
Verwijderen van wortelstift
€ 42.20 
E54
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
€ 30.15 
E55
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€ 30.15 
E56
*
Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel
€ 42.20 
E57
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 30.15 
E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
€ 84.41 
E62
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
€ 54.26 
E63
*
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
€ 45.22 
E64
Afsluiting van open wortelpunt
€ 48.23 
E77
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
€ 60.29 
E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
€ 30.15 
E90
Inwendig bleken, eerste zitting
€ 48.23 
E95
Inwendig bleken, elke volgende zitting
€ 18.09 
E97
*
Uitwendig bleken per kaak
€ 75.37 
E40
Directe pulpa-overkapping
€ 30.15 
E42
*
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
€ 12.06 
E43
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 24.12 
E44
Verwijderen spalk, per element
€ 6.03 
E45
Aanbrengen rubberdam
€ 12.06 
E31
Snij-/hoektand
€ 120.58 
E32
Premolaar
€ 168.82 
E33
Molaar
€ 217.05 
E34
*
Aanbrengen retrograde vulling
€ 24.12 
E36
*
Het trekken van een element met re-implantatie
€ 84.41 
E37
Kijkoperatie
€ 72.35 
E88
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
€ 60.29 
E86
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€ 81.39 
E87
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 60.29 
VIII Kronen en bruggen (R)
R08
*
Eénvlaks composiet inlay
€ 72.35 
R09
*
Tweevlaks composiet inlay
€ 138.67 
R10
*
Drievlaks composiet inlay
€ 180.88 
R11
*
Eénvlaksinlay
€ 108.53 
R12
*
Tweevlaksinlay
€ 168.82 
R13
*
Drievlaksinlay
€ 241.17 
R14
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
€ 30.15 
R24
*
Kroon op natuurlijk element
€ 265.28 
R34
*
Kroon op implantaat
€ 241.17 
R29
*
Confectiekroon
€ 54.26 
R31
Opbouw plastisch materiaal
€ 60.29 
R32
*
Gegoten opbouw, indirecte methode
€ 60.29 
R33
*
Gegoten opbouw, directe methode
€ 120.58 
R40
*
Eerste brugtussendeel
€ 180.88 
R45
*
Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
€ 90.44 
R49
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
€ 150.73 
R50
*
Metalen fixatiekap met afdruk
€ 30.15 
R55
*
Gipsslot met extra afdruk
€ 30.15 
R60
*
Plakbrug zonder preparatie
€ 120.58 
R61
*
Plakbrug met preparatie
€ 180.88 
R65
Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
€ 42.20 
R66
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
€ 24.12 
R70
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 66.32 
R71
*
 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
€ 66.32 
R74
*
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€ 24.12 
R75
*
Opnieuw vastzetten plakbrug
€ 60.29 
R76
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
€ 30.15 
R77
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€ 30.15 
R78
*
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
€ 72.35 
R79
*
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
€ 120.58 
R80
*
Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies
€ 30.15 
R85
*
Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies
€ 12.06 
R90
*
Gedeeltelijk voltooid werk
Naar gelang het stadium waarin de tandheel-kundige werkzaamheden verkeren
IX Behandelingen kauwstelsel (G)
G21
Functieonderzoek kauwstelsel
€ 108.53 
G22
Verlengd onderzoek OPD
€ 217.05 
G23
Spieractiviteitsmeting en registratie
€ 96.47 
G41
Consult OPD-therapie A (niet- complex)
€ 63.31 
G62
*
Stabilisatieopbeetplaat
€ 162.79 
G68
*
Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk
€ 48.23 
G47
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A
€ 72.35 
G43
Consult OPD-therapie B (complex)
€ 121.79 
G44
*
Therapeutische injectie
€ 66.32 
G46
*
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)
€ 48.23 
G48
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B
€ 120.58 
G10
Niet-standaard beetregistratie
€ 90.44 
G11
Scharnierasbepaling
€ 90.44 
G12
Centrale relatiebepaling
€ 84.41 
G13
Protrale/laterale bepalingen
€ 60.29 
G14
 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
€ 542.63 
G16
Therapeutische positiebepaling
€ 30.15 
G20
Beetregistratie intra-oraal
€ 60.29 
G09
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
€ 32.56 
G15
Toeslag voor het behouden van beethoogte
€ 30.15 
G65
*
Indirect planmatig inslijpen
€ 331.61 
G69
*
Beetbeschermingsplaat
€ 66.32 
G33
*
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 60.29 
G71
*
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
€ 301.46 
G72
Controlebezoek MRA
€ 30.15 
G73
*
Reparatie MRA met afdruk
€ 48.23 
G74
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur
€ 127.22 
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
H11
Trekken tand of kies
€ 45.22 
H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
€ 33.76 
H21
Kosten hechtmateriaal
€ 6.18 
H26
Hechten weke delen
€ 66.32 
H50
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 60.29 
H55
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 18.09 
H90
 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
€ 60.29 
H33
Hemisectie van een molaar
€ 72.35 
H35
 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
€ 72.35 
H40
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
€ 54.26 
H41
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
€ 36.18 
H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
€ 72.35 
H43
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting
€ 96.47 
H44
Primaire antrumsluiting
€ 66.32 
H59
Behandeling kaakbreuk, per kaak
€ 84.41 
H60
Marsupialisatie 
€ 84.41 
H65
Primaire sluiting
€ 162.79 
H70
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
€ 84.41 
H75
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
€ 162.79 
H80
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
€ 114.55 
H85
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
€ 192.93 
XI Kunstgebitten (P)
P60
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
€ 36.18 
P65
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 
€ 30.15 
P17
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
€ 60.29 
P10
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
€ 90.44 
P15
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
€ 180.88 
P16
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 66.32 
P18
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 18.09 
P34
*
Frame kunstgebit, 1-4 elementen
€ 247.20 

* M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

** Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De websitebouwer, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

 

Materiaal- en techniekkosten

Aan sommige verrichtingen zijn techniek en of materiaalkosten gekoppeld. Denk bv aan een Kroon waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen het tandarts honorarium (het gedeelte wat de tandarts voor de verrichting krijgt) en het deel techniek/materiaal kosten (Het honorarium van de tandtechnieker en de materiaalkosten waaruit de kroon is opgebouwd).

 

De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft bepaald bij welke verrichting additionele techniek en of materiaalkosten in rekening mag worden gebracht. Uiteraard zijn er vaak meerdere mogelijkheden, ook in de keuze van de techniek die gehanteerd wordt, met verschillende prijzen tot gevolg. Vooraf krijgt u van ons een offerte gebaseerd op hetgeen met u besproken is en het beste bij uw situatie en budget past. Hier staat duidelijk vermeld wat het honorarium is en welk deel techniek/materiaal.