top of page
SPOEDDIENST

Spoeddienst

Spoedeisende zorg buiten onze openingstijden


Na 16:00 en in het weekend werken wij voor de spoedgevallendienst samen met Dental 365 Spoed Tandarts Leeuwarden. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u zich wenden tot Dental365 Leeuwarden op tel: +31 (0) 85-0189430


Dental365 Spoed Tandarts Leeuwarden

Adres Havingastate 9E-11, 8925 AZ Leeuwarden
Telefoon spoedgevallendienst Leeuwarden:  +31 (0) 85-0189430


Dental365 heeft naast de vestiging in Leeuwarden, ook vestigingen in Rotterdam, Breda, Gouda, Dordrecht, Den Haag, Amsterdam, Ede, Deventer, Apeldoorn, Zeeland en Sneek. Mocht een andere locatie u op dat moment beter uitkomen, dan kunt u aan de telefoon uw voorkeur aangeven. Dental365 kan dan, mits mogelijk, samen met u kijken welke locatie voor u de meest geschikte is. Voor meer informatie over de spoeddienst kunt u ook kijken op de website Dental365.nl


Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naar Dental365 Spoed Tandarts Leeuwarden;

Wat mee te nemen:

 • Bij het bellen: houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.

 • U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

 • U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen middels pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.


Kosten en vergoedingen:

 • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.

 • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feest- en vakantiedagen. Informeer hiernaar als u belt.

 • U ontvangt altijd een nota van Dental365.

 • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over de vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.

 • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer indien mogelijk wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.


Tot slot:

 • Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor een eventuele vervolgbehandeling wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts.

 • Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en per e-mail de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het online anamneseformulier. Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw afspraak gaat, online in te vullen en te versturen. Indien u een vaste tandarts heeft, vergeet u dan niet deze gegevens op het formulier correct in te vullen. Zonder de gegevens van uw tandarts kan Dental365 uw behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s niet naar uw tandarts sturen.

 • Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is! Dental365 Leeuwarden is géén reguliere tandartspraktijk maar een spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang. Hierdoor kan het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is bijv. in geval van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen.

 • ! Annuleren van uw spoedafspraak altijd telefonisch via het bovenstaande telefoonnummer van Dental365 Leeuwarden. Conform landelijke richtlijnen brengt Dental365 voor een niet nagekomen afspraak de kosten in rekening: Code C90 “Niet nagekomen afspraak”. Deze kosten vallen niet onder de dekking van uw (aanvullende) zorgverzekering en moet u dus altijd zelf betalen.

Spoedeisende zorg binnen onze openingstijden

Wanneer u belt met een pijnklacht proberen wij u dezelfde dag te helpen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen helaas niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Advies voor pijnbestrijding vóór het bezoek

We willen nooit dat onze cliënten pijn hebben.

Het mag duidelijk zijn, maar toch belangrijk op te merken, dat het onbehandeld laten van kleine problemen kan leiden tot een groter probleem. Dit willen we hoe dan ook voorkomen en raden u dan ook aan altijd, dus ook met kleine klachten, contact op te nemen met de praktijk. Zo blijven we de grotere problemen voor, blijft de behandeling beperkt en uiteindelijk werkt dit vaak ook kosten besparend.

Pijnbeheersing

Soms is er sprake van tandheelkundige problemen, zonder erge pijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn onder meer:


 • Een breuk in tand of vulling

 • Een verloren vulling, inlay of kroon

 • Een scherp randje wat irritatie veroorzaakt

 • Zwelling van het tandvlees

 • Bloedend tandvlees


Mocht dit het geval zijn, dan willen we u toch graag op tijd zien. Soms kunnen deze gebeurtenissen pijnvrij beginnen, maar dan snel op een pijnlijk niveau komen. In sommige gevallen kan het handig zijn (indien mogelijk) een kleurenfoto te sturen zodat we een eerste indruk krijgen en de ernst kunnen inschatten. Dit kan inhouden dat een noodingreep niet noodzakelijk is en dat we meteen een gerichte afspraak kunnen plannen voor definitief herstel wat uiteraard ook weer kostenbesparend werkt!

bottom of page