top of page

Extracties

Over deze behandeling

Als een tand of kies ernstig aangetast of beschadigd is, kan het trekken van deze tand of kies het enige redmiddel zijn. Het trekken van een tand of kies wordt ook wel extraheren of een extractie genoemd. Naast de reguliere extracties worden ook de complexere extracties bij ons uitgevoerd, denk hierbij aan de dwarsliggende kies. Wij hebben hiervoor de kunde en expertise in huis.

Extracties

Informatie

Wanneer wordt er een tand of kies getrokken?

Een tand of kies wordt getrokken als het niet meer mogelijk is om deze te behouden. Dit kan door bijvoorbeeld een ernstige tandvleesaandoening waardoor de kies niet meer vast staat in het kaakbot, een tand te veel is aangetast door tandbederf, of dat er door een (onge)val een tand zover is afgebroken dat het niet meer te herstellen valt.

Verstandskiezen kunnen problemen geven als ze gedeeltelijk onder het tandvlees zitten, ontstoken raken of scheef groeien.

Het kan ook zijn dat het nodig is om kiezen te trekken als er sprake is van ruimtegebrek. Dit valt dan vaak samen met een beugelbehandeling.


Behandeling

Voor de behandeling wordt er bijna altijd eerst een röntgenfoto gemaakt. De tandarts kan dan zien hoe de wortels lopen en of er bijvoorbeeld een risico is dat de kies afbreekt. Ook zal hij bekijken of hij de behandeling zelf kan uitvoeren of dat hij je verwijst naar een kaakchirurg. Uiteraard wordt u voor het trekken van de tand of kies goed verdoofd. De tandarts wrikt de kies eerst een beetje los en daarna wordt de kies er uit getrokken. Soms splitst de tandarts de kies eerst en wordt de kies er in delen uitgehaald. Het kan zijn dat de tandarts het nodig vindt om de wond te hechten.


Risico's

Het trekken van een tand of kies is een veel voorkomende behandeling, maar niet altijd zonder risico’s. De tandarts zal van te voren de risico’s inschatten en bepalen of hij de behandeling zelf kan uitvoeren of verwijzing nodig is. Als de wortelpunten bijvoorbeeld dicht bij de zenuwbaan ligt, kan deze (onherstelbaar) beschadigd raken. Tijdens een behandeling kan het ook anders lopen dan verwacht. De tandarts staakt dan de behandeling en verwijst u alsnog naar de kaakchirurg. Het komt ook wel eens voor dat er na het trekken een opening van de mondholte naar de neusbijholte (antrumperforatie) is ontstaan. Ook dan wordt u verwezen naar de kaakchirurg die de ontstane opening weer dichtmaakt.

Volg na de behandeling altijd de instructies van de tandarts op. Het kan zijn dat u na de behandeling kleine stukjes bot voelt uitsteken. Dit kan geen kwaad. De tandarts kan dit eventueel verwijderen. Neem bij een bloeding die niet stopt, koorts, hevige pijn of zwelling altijd contact op met uw tandarts.


Alternatieven

Het trekken van een tand of kies gebeurt meestal alleen als er geen andere mogelijkheid is.

Veelgestelde vragen

Hoe lang heb ik last van de extractie?

De eerste 3-5 dagen zijn het hevigst gezien de pijn. Hierna neemt de pijn af, echter kan de pijn nog zo’n twee weken aanhouden. Dit wordt als ‘zeurderige’ pijn ervaren.

Meestal treedt na 2 weken duidelijk herstel op en na 3 weken zou u alles weer normaal moeten kunnen doen.


Hoe lang moet ik op het gaasje bijten na de behandeling?

Ongeveer een kwartier tot een 1/2uur.


Ik heb een vieze geur in mijn neus, is dat normaal?

Wanneer er een kies in uw bovenkaak is getrokken, en u ervaart een vieze geur in uw neus, neem dan contact met ons op.


Mijn hechting komt/zit los, is dat erg?

Na een aantal dagen kan het zijn dat de hechtingen al wat losser gaan zitten of zelfs verdwijnen. Dit is meestal geen enkel probleem. Bij twijfel kan u ons altijd even bellen.


Kan ik alles eten en drinken?

Er zijn bijna geen beperkingen wat betreft eten en drinken, echter zal dit de eerste dagen wat ongemak geven.


De hechting is na twee weken nog niet weg, wat moet ik nu doen?

Gemiddeld genomen lost de hechting binnen twee weken op, soms komt het voor dat dit langer duurt. Heeft u last van deze hechting? Neem dan contact op met ons, dan wordt uw hechting verwijderd.


Ik voel iets scherps, wat is dat?

Botsplinters ontstaan soms nadat de kies/tand getrokken is. Deze worden door het lichaam afgestoten. Voelt u iets scherps? Neem dan contact op met ons zodat wij dit kunnen verwijderen.

bottom of page