top of page

Röntgen

Over deze behandeling

In sommige gevallen kan de tandarts de conditie van het gebit niet met het blote oog zien. Daarom maakt hij gebruik van röntgenfoto’s. Op deze manier kan hij onder andere de stand van wortels van tanden en kiezen en de gezondheid van het kaakbot bekijken en onderzoeken op gaatjes.

Röntgen

Informatie

Uitvoering röntgenfoto

Voor het maken van een röntgenfoto richt de tandarts het apparaat op het te fotograferen deel van uw gebit. Vervolgens wordt het apparaat kort ingeschakeld en komt er röntgenstraling uit het apparaat. De straling wordt opgevangen door de röntgenfoto. Afhankelijke van de doordringbaarheid van het weefsel kleurt de foto zwarter.


Noodzaak van röntgenfoto's

Met een spiegeltje en een sonde controleert uw tandarts aan de 'buitenkant' om de conditie van uw gebit vast te stellen. Omdat problemen aan het gebit niet altijd aan de buitenkant waargenomen kunnen worden, is het soms nodig om ook 'in' tanden, kiezen en het kaakbot te kijken. Met de extra informatie die deze foto oplevert wordt de noodzaak op een behandeling in kaart gebracht. Ook kan een eventueel aanwezig ziekteproces in beeld gebracht of gemonitord worden.


Tijdig ingrijpen

Röntgenfoto's zorgen voor tijdig ingrijpen in gevallen dat dat nodig is en vermindert de kans op ongewenste schade door een voortschrijdend ziekteproces (o.a. tandbederf, verlies botweefsel) of een onnodige behandeling. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een wortelpunt ontsteking zonder klachten en voor het oog niet waarneembaar maar die op een röntgenfoto zichtbaar wordt en wel behandeld moet worden. Het niet ontdekken van zo'n ontsteking en dus onbehandeld laten kan grote gevolgen hebben.


Risico's röntgenfoto's

Röntgenfoto's gaan gepaard met röntgenstraling. Een röntgenfoto bij de tandarts gebruikt een geringe hoeveelheid straling waardoor de kans op nadelige gevolgen minimaal is. Iedereen staat dagelijks bloot aan straling, dit verschilt per gebied. Hoog in de bergen staat u meer bloot aan straling dan hier in Nederland. Om toch een vergelijk te maken: het stralingsrisico van het maken van twee röntgenfoto's is vergelijkbaar met een wintersportvakantie van 14 dagen.

Uiteraard wegen wij elke keer bij een röntgenfoto de risico's op tegen de baten, hoe minimaal de straling ook is willen wij u hier niet voor niets aan blootstellen. Hierbij hanteren wij het zogenoemde ALARA-principe. Dit is een beginsel uit de stralingsbescherming. Het houdt in dat bestraling en besmetting van mensen, dieren, planten en goederen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt beperkt. Dit doen wij door bij iedere foto het nut af te zetten tegen de belasting en digitaal te werken met zeer korte belichtingstijden.


Röntgenfoto's tijdens de zwangerschap

Omdat we alleen röntgenfoto's van uw gebit maken, zal de straling niet in de buurt komen van uw ongeboren kind. Hierdoor is het mogelijk om ook tijdens uw zwangerschap veilig röntgenfoto's te maken. Uiteraard wegen we deskundig af of de foto noodzakelijk is en/of het beter na de zwangerschap kan plaatsvinden. Dit zullen we altijd met u overleggen.


Alternatieve behandeling

Als bij mondonderzoek of bij screening voor tandbederf blijkt dat extra informatie gewenst of noodzakelijk is, maakt de tandarts een röntgenfoto. Er is geen alternatief voor deze behandeling.

Veelgestelde vragen

Wat zijn röntgenfoto's?

Röntgenfoto's zijn foto's die met behulp van röntgenstraling worden gemaakt. Röntgengolven dringen in meer of mindere mate door delen van het menselijk lichaam, zoals botten en spieren. Daarom kunnen röntgenfoto's worden gebruikt om een beeld te krijgen van de inwendige bouw van het menselijk lichaam.

bottom of page