Röntgen - Tandartspraktijk DentalDynamic Leeuwarden

Röntgen

Het bekijken van interne structuren van uw gebit die niet met het blote oog waarneembaar zijn

 

Over röntgenfoto's

Een röntgenfoto is een foto die met behulp van röntgenstraling wordt gemaakt. De röntgengolven maken het mogelijk om een beeld te creëren van de inwendige bouw van het menselijke lichaam. De voor het menselijke oog “onzichtbare” delen worden op deze manier zichtbaar gemaakt.

Noodzaak van röntgenfoto's

Met een spiegeltje en een sonde controleert uw tandarts aan de ‘buitenkant’ om de conditie van uw gebit vast te stellen. Omdat problemen aan het gebit niet altijd aan de buitenkant waargenomen kunnen worden, is het soms nodig om ook ‘in’ de tanden, kiezen en het kaakbot te kijken. Met de extra informatie die de foto oplevert wordt de noodzaak op een behandeling in kaart gebracht. Ook kan een eventueel aanwezig ziekteproces in beeld gebracht of gemonitord worden.

 

Röntgenfoto’s zorgen voor tijdig ingrijpen in gevallen dat dat nodig is, en vermindert de kans op ongewenste schade door een voortschrijdend ziekteproces (tandbederf, verlies botweefsel etc.) of een onnodige behandeling.

 

Er kan bv sprake zijn van een wortel punt ontsteking zonder klachten en voor het oog niet waarneembaar maar die op een röntgenfoto zichtbaar wordt en wel behandeld moet worden. Het niet ontdekken van zo’n ontsteking en dus onbehandeld laten kan grote gevolgen hebben.

 

Wanneer worden röntgenfoto's gemaakt?

Vermoeden op gaatjes


Vermoeden op gaatjes tussen tanden en kiezen of onder een kroon of vulling. De zogenaamde Bite-wing foto die preventief periodiek gemaakt wordt met een interval passend bij uw risicoprofiel geeft hier uitsluitsel over.
Controleren aanwezigheid tanden en kiezen bij kinderen


Controleren of alle tanden en kiezen, die bij kinderen nog moeten doorkomen, daadwerkelijk aanwezig zijn. Dit is onder andere belangrijk bij de beslissing of er wel of niet een beugel behandeling noodzakelijk is. Hier wordt meestal de OPG-foto voor gebruikt. Dit is een grote overzichtsfoto waarbij we snel een totaalbeeld krijgen van zowel de bovenkaak als de onderkaak.
Stand van wortels bekijken


Bekijken van de stand van de wortels van tanden en kiezen.
Gezondheid kaakbot in kaart brengen


Gezondheid van het kaakbot in kaart brengen.
Nagaan achtergebleven wortelresten


Nagaan of er wortelresten zijn achtergebleven in de kaak na bv een extractie (verwijdering van tand of kies).
Monitoren wortelkanaalbehandeling


Monitoren of een wortelkanaalbehandeling goed verloopt, of geslaagd is.
Controleren botniveau


Controle van het bot-niveau rondom een implantaat.
In kaart brengen mondgezondheid


Bij nieuwe patiënten waarbij goede recente opnames ontbreken maken wij altijd 2 Bite-wing foto’s en een overzichtsfoto (OPG). Het kan zijn dat nav. de overzichtsfoto meerdere detailfoto’s gemaakt moeten worden. We willen niets wat aan het oog “onttrokken” is missen. Het mondonderzoek aangevuld met het röntgenonderzoek vormt de basis om uw eventuele gebitsproblemen in kaart te brengen. We kunnen zo een goed plan van aanpak maken.

 

Risico's van röntgenfoto's

Röntgenfoto’s gaan gepaard met röntgenstraling. Een röntgenfoto bij de tandarts gebruikt een geringe hoeveelheid straling waardoor de kans op nadelige gevolgen minimaal is. Deze kans is zo klein dat dit nauwelijks in een getal is uit te drukken. Iedereen staat dagelijks bloot aan straling, dit verschilt per gebied. Hoog in de bergen staat u meer bloot aan straling dan hier in Nederland. Om toch een vergelijk te maken: het stralingsrisico van het maken van twee röntgenfoto’s is vergelijkbaar met een wintersportvakantie van 14 dagen.

 

Uiteraard wegen wij elke keer bij een röntgenfoto de risico’s op tegen de baten, hoe minimaal de straling ook is willen wij u hier niet voor niets aan blootstellen. Hierbij hanteren wij het zo genaamde ALARA-principe. Dit is een beginsel uit de stralingsbescherming. Het beginsel houdt in dat bestraling en besmetting van mensen, dieren, planten en goederen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt beperkt. Dit doen wij door bij iedere foto het nut af te zetten tegen de belasting en digitaal te werken met zeer korte belichtingstijden.

 

Röntgenfoto's bij zwangerschap

Omdat we alleen röntgenfoto’s van uw gebit maken, zal de straling niet in de buurt van uw ongeboren kind komen. Hierdoor is het mogelijk om ook tijdens uw zwangerschap veilig röntgenfoto’s te maken. Uiteraard wegen we deskundig af of de foto noodzakelijk is en/of het beter na de zwangerschap kan plaatsvinden. Dit zullen we altijd met u overleggen.

Kostenbesparing van röntgenfoto's

Röntgenfoto’s maken het mogelijk om problemen aan uw gebit tijdig te ontdekken. Dit voorkomt dat deze problemen zicht verergeren en tot (hogere) onnodige kosten leiden. Hoe eerder deze problemen ontdekt worden, hoe lager de uiteindelijke behandelkosten uitvallen.

De kosten van deze behandeling

Hieronder staan de kosten die kunnen worden gerekend bij een behandeling. De kosten geven een indicatie wat bepaalde elementen van de behandeling kosten echter, hangt het af van de precieze behandeling, op maat per patiënt, wat de totale kosten zullen inhouden. Uw behandelend tandarts/mondhygiënist stelt u op de hoogte van de kosten van de behandeling.

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
X10
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
€ 16.88 
X11
Beoordelen kleine röntgenfoto
€ 12.66 
X25
Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 204.99