Kronen & Bruggen - Tandartspraktijk DentalDynamic Leeuwarden

Kronen & Bruggen

 
 

CEREC vervaardigde kronen en bruggen, op maat voor uw gebit

Over kroon- en brugwerk

Tanden en kiezen kunnen tegenwoordig in veel gevallen hersteld worden met een vulling, of een inlay of onlay, echter wanneer het aantal vlakken wat aangetast is te groot is, dan kan de keuze voor een kroon of brug gemaakt worden.

Een kroon is een restauratie van (meestal) porselein dat over een afgeslepen tand of kies aangebracht wordt. De oorspronkelijke vorm, kleur en functie van de tand of kies wordt weer hersteld.

1/5

Kroon

1/8

Brug

Wanneer er in uw gebit één of meerdere tanden en/of kiezen ontbreken die naast elkaar in dezelfde rij staan, dan kan een brug hier een oplossing voor zijn. Een brug bestaat uit minstens 3 elementen waarvan de beide uiteinden bestaan uit kronen. Tussen deze kronen worden ‘dummy’s’ (nepkies of -tand) geplaatst om de verdere ‘lege ruimte’ in uw gebit op te vullen.

 

Het stappenplan van een kroon

Het stappenplan van een brug

Het stappenplan voor een brug is grotendeels vergelijkbaar met die van een kroon. Echter er zijn dan meerdere pijlers (minimaal 2) die beslepen dienen te worden.

 

De scans worden gemaakt en op basis van de scans wordt eerst een noodbrug vervaardigd. Ongeveer 2 a 3 week later volgt het plaatsen van de definitieve brug. Het maken van een brug is te omvangrijk om dit in 1 sessie af te ronden. De wachttijd zou buitensporig lang zijn. De noodbrug, die overigens van kunststof gemaakt is, is een goede weerspiegeling van de later te plaatsen definitieve brug.

 

Voordelen van kroon- en brugwerk

CEREC® Technologie

‘Het vervaardigen van restauratieve elementen (kroon, brug, inlay, onlay, facing) in één behandeling’

 

Met behulp van de nieuwste CEREC CAD/CAM-technieken is het mogelijk om in één behandeling een perfect passende kroon, brug, inlay, onlay of facing te ontwikkelen en te plaatsen. CEREC is een afkorting voor Chairside Economical Restoration of Esthetic Ceramics en betekent letterlijk het reconstrueren van tandelementen die gerestaureerd dienen te worden. CAD/CAM staat voor Computer Aided Manufacturing/Computer Aided Design en komt erop neer dat de tandconstructie softwarematig wordt ontwikkeld. Met behulp van deze CEREC-technieken kunnen wij u voordat het restauratieve element wordt ontwikkeld, al laten zien hoe uw gebit eruit gaat zien met de restauratie al geplaatst. Op deze manier kunnen wij uw verwachtingen managen en waar nodig bijstellen.

Risico’s en complicaties

Een behandeling met kronen of bruggen levert normaal gesproken weinig problemen op.

Elke ingreep heeft een zekere complicatie gevoeligheid en hoe groter de ingreep, des te meer napijn er mogelijk te verwachten is. Het gros van de kronen wordt geplaatst op elementen die van tevoren een wortelkanaalbehandeling hebben ondergaan en zijn daardoor niet gevoelig voor napijn.

 

Kosten van deze behandeling

Hieronder staan de kosten die kunnen worden gerekend bij een behandeling. De kosten geven een indicatie wat bepaalde elementen van de behandeling kosten echter, hangt het af van de precieze behandeling, op maat per patiënt, wat de totale kosten zullen inhouden. Uw behandelend tandarts/mondhygiënist stelt u op de hoogte van de kosten van de behandeling.

 

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
R66
Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
€ 24,69
R31
Opbouw plastisch materiaal
€ 61,72
R60
*
Plakbrug zonder preparatie
€ 123,45
R79
*
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
€ 123,45
R34
*
Kroon op implantaat
€ 246,89
R24
*
Kroon op natuurlijk element
€ 271,58
R77
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€ 30,86
R78
*
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
€ 74,07
R32
*
Gegoten opbouw, indirecte methode
€ 61,72
R49
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
€ 154,31
R71
*
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
€ 67,90
R70
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 67,90
R85
*
Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies
€ 12,34
R80
*
Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies
€ 30,86
R14
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
€ 30,86
R76
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
€ 30,86
R29
*
Confectiekroon
€ 55,55
R61
*
Plakbrug met preparatie
€ 185,17
R50
*
Metalen fixatiekap met afdruk
€ 30,86
R65
Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
€ 43,21
R91
*
Wortelkap met stift
€ 154,31
R55
*
Gipsslot met extra afdruk
€ 30,86
R33
*
Gegoten opbouw, directe methode
€ 123,45
 
Veelgestelde vragen
Expertisegebied
Jeroen Molenberg

Jeroen Molenberg

Tandarts / Praktijkeigenaar

BIG-Nummer: 59026439402

Sander de Vries

Sander de Vries

Tandarts

BIG-Nummer: 19909117302