wortelkanaal 2.png

Wortelkanaalbehandeling

 
 

Unieke samenwerking met Endo-Leeuwarden!

Over een wortelkanaalbehandeling

Wanneer uw tand of kies ontstoken is, dient er vaak een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd te worden om de desbetreffende tand of kies te redden van extractie (trekken).

 

In iedere tand of kies bevind(en) zich één of meerder wortelkanalen met ‘pulpa’ (weefsel dat uit zenuwen en bloedvaten bestaat). Deze ‘pulpa’ kan ontstoken raken door bijvoorbeeld een val, tandbederf of een lekkende vulling. Als u merkt dat uw tanden extra gevoelig zijn bij warme en koude dranken, u heeft een gezwollen wang of u heeft hevige kiespijn, dan kan dit erop wijzen dat er een ontsteking aanwezig is. Zelfs als u (nog) geen klachten heeft kan via een controlefoto nagegaan worden of er een ontsteking aanwezig is.

 

De behandeling

Voorafgaande de behandeling worden foto’s gemaakt om precies in kaart te brengen hoe de wortels lopen, en krijgt u een verdoving. Om ervoor te zorgen dat de behandelend endodontoloog een schoon werkgebied heeft wordt er een cofferdam (rubberen lapje) om de desbetreffende tand/kies geplaatst.

 

Vervolgens wordt er een gaatje geboord in de tand/kies en wordt het ontstoken weefsel en de zenuw met vijltjes uit het wortelkanaal gehaald. Hierna wordt het kanaal met desinfecterend middel schoongespoeld en opgevuld met rubberen stifjes. Tot slot wordt de tand/kies afgesloten met een vulling.

De risico's

De volgende complicaties kunnen optreden tijdens een wortelkanaalbehandeling:

  • Het achterblijven van een vijltje in de wortelpunt

  • Het vijltje volgt de vorm van het wortelkanaal niet, en perforeert de wortel

  • Een deel van de kies/tand kan afbreken

  • Soms zijn de kanalen niet te vinden

Behandeling bij Endo-Leeuwarden

 

DentalDynamic heeft een unieke samenwerking met Endo-Leeuwarden, welke zich bevindt op dezelfde etage als DentalDynamic, waardoor u niet door een tandarts wordt behandeld maar door een endodontoloog. Een endodontoloog is een tandarts die 3 jaar heeft doorgestudeerd specifiek op het vlak van wortelkanaalbehandelingen en wordt erkend door de NVvE (Nederlandse Vereniging voor Endodontologie). Dit kan gezien worden als een waarborg van kwaliteit, kunde en expertise. Endo-Leeuwarden is een verwijspraktijk die door de unieke samenwerking met DentalDynamic plekken vrijhoudt voor alleen DentalDynamic patiënten. Als u bij een andere tandartspraktijk doorverwezen wordt naar de endodondoloog kan het zomaar zijn dat hier een lange wachttijd op rust (denk aan weken tot maanden), als u patiënt bent bij DentalDynamic dan kan u vaak al dezelfde week worden behandeld. Wanneer u behandeld dient te worden voor een wortelkanaalbehandeling, bent als patiënt bij DentalDynamic dus op het juiste adres.

 

*In geval van spoed kan elke tandarts bij DentalDynamic een endo-start uitvoeren welke door de endodontoloog wordt afgemaakt.

Logo_Dental Dynamic.png
Schermafbeelding 2020-08-24 om 21.29.25.
 

Voordelen van de behandeling

 

De kosten van deze behandeling

Hieronder staan de kosten die kunnen worden gerekend bij een behandeling. De kosten geven een indicatie wat bepaalde elementen van de behandeling kosten echter, hangt het af van de precieze behandeling, op maat per patiënt, wat de totale kosten zullen inhouden. Uw behandelend tandarts/mondhygiënist stelt u op de hoogte van de kosten van de behandeling.

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
E02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 43,21
E03
Consult na tandheelkundig ongeval
€ 33,95
E60
*
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
€ 49,38
E04
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
€ 49,71
E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
€ 111,10
E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 160,48
E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€ 209,86
E17
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
€ 259,24
E85
Elektronische lengtebepaling
€ 15,43
E19
Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
€ 18,52
E66
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 49,38
E51
Verwijderen van kroon of brug
€ 37,03
E52
Moeilijke wortelkanaalopening
€ 30,86
E53
Verwijderen van wortelstift
€ 43,21
E54
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
€ 30,86
E55
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€ 30,86
E56
*
Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel
€ 43,21
E57
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 30,86
E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
€ 86,41
E62
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
€ 55,55
E63
*
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
€ 46,29
E64
Afsluiting van open wortelpunt
€ 49,38
E77
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
€ 61,72
E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
€ 30,86
E90
Inwendig bleken, eerste zitting
€ 49,38
E95
Inwendig bleken, elke volgende zitting
€ 18,52
E40
Directe pulpa-overkapping
€ 30,86
E42
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
€ 12,34
E43
*
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 24,69
E44
Verwijderen spalk, per element
€ 6,17
E45
Aanbrengen rubberdam
€ 12,34
E31
Snij-/ hoektand
€ 123,45
E32
Premolaar
€ 172,83
E33
Molaar
€ 222,20
E34
*
Aanbrengen retrograde vulling
€ 24,69
E36
*
Het trekken van een element met re-implantatie
€ 86,41
E37
Kijkoperatie
€ 74,07
E88
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
€ 61,72
E86
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€ 83,33
E87
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 61,72
 
 

Veelgestelde vragen

Expertisegebied